Investigación +
Menu
menu

Dirección de xornadas_
Xornada Cultura do Mecenado [Consello da Cultura Galega]
Xornada Filantropía e Empresa [Círculo de Empresarios de A Coruña]

Coordinación de xornadas_
Encontro Éticas Comúns [Hangar, Barcelona]
Xornada Rural imaxinado [USC, Vilar de Santos]
Xornada Rural imaxinado [USC, Lalín]

Obradoiros_
Da idea ao cambios colectivo
Clínica Colectiva de Proxectos [Master en Xestión Cultural, USC]

Traballo_
Tecnico de I+D na USC [2016-…]

Docencia_
Máster en Gestión Cultural, UC3 [2019-…]
Máster en Xestión Cultural, USC [2016]

Traballos de asesoría_
Digital Adviser en TasteLab [2015-…]